Rif’ah, and Ummi Habibatul Islamiyah. “Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Globalisasi”. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 4, no. 1, May 2022, doi:10.56613/islam-universalia.v4i1.211.