Ramly, A. R. “Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam”. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, Vol. 1, no. 1, May 2019, pp. 62-82, doi:10.56613/islam-universalia.v1i1.107.