[1]
Rif’ah and Ummi Habibatul Islamiyah, “Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Globalisasi”, Islam Universalia: Int. J. of Islamic Stud. and Soc. Sci., vol. 4, no. 1, May 2022.