Ramly, A. R. (2019) “Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam”, Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 1(1), pp. 62-82. doi: 10.56613/islam-universalia.v1i1.107.