Rif’ah, and Ummi Habibatul Islamiyah. 2022. “Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Globalisasi”. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences 4 (1). https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v4i1.211.