Ramly, Ar Royyan. 2019. “Konsep Gharar Dan Maysir Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Islam”. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences 1 (1), 62-82. https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107.