Rif’ah, & Ummi Habibatul Islamiyah. (2022). Pendidikan Islam Menjawab Tantangan Globalisasi. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 4(1). https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v4i1.211