Che Daud, A. S., & Abdullah, B. (2020). Keperluan Pendakwah Muslimah dalam Dakwah Kontemporari kepada Masyarakat. Islam Universalia , 1(3), 370-399. Retrieved from https://ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Islam-Universalia/article/view/136