(1)
Che Daud, A. S.; Abdullah, B. Keperluan Pendakwah Muslimah Dalam Dakwah Kontemporari Kepada Masyarakat. Islam-Universalia 2020, 1, 370-399.