[1]
Ramly, A.R. 2019. Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences. 1, 1 (May 2019), 62-82. DOI:https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i1.107.